Kandydat zdjęcie
Najlepszym rządem jest ten,
który nas uczy rządzić się samym.

Absolwent wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1998-2002 Prezydent Ostrołęki, 2003-2005 Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, 2005-2006 Sekretarz Stanu w Rządzie PiS, Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowych Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Kontroli Państwowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Zdrowia. Działacz sportowy i założyciel dwóch klubów siatkarskich, autor wielu rekonstrukcji historycznych z epoki Księstwa Warszawskiego oraz z września 1939. Autor artykułów o tematyce historycznej inicjator powstania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Z żoną Hanną są rodzicami Aleksandra i Natalii. Czytaj więcej