Kandydat zdjęcie
Najlepszym rządem jest ten,
który nas uczy rządzić się samym.

Jestem Posłem na Sejm RP, mam 50 lat, od początku mojego życia jestem związany z Ostrołęką. Tu się urodziłem, dorastałem, ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema. W 1990 roku zostałem absolwentem wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po studiach humanistycznych, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wróciłem do Ostrołęki i założyłem rodzinę. Moją dumą i radością są żona Hania, córka Natalia, syn Aleksander. W latach 1998 – 2002 pełniłem funkcję Prezydenta Ostrołęki. Było to niezwykłe wyzwanie ale i ważne doświadczenie. Jestem przekonany, że w tym okresie udało się dokonać w mieście wielu pozytywnych zmian i zrealizować ważne inwestycje. Dziś z radością patrzę na młodzież ćwiczącą w zbudowanych halach sportowych, i nowym Ostrołęckim Centrum Kultury. W latach 2004 – 2005 pełniłem funkcję wicemarszałka Województwa Mazowieckiego co pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę i złożoność potrzeb całego regionu. Dzięki zaufaniu wyborców zostałem Posłem na Sejm RP wybranym z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2006 zostałem Sekretarzem Stanu MSWiA w Rządzie PiS. Posłem na Sejm RP jestem nieprzerwanie od 2005 roku aż do chwili obecnej. W Sejmie pracowałem w komisjach do Spraw Unii Europejskiej, Kontroli Państwowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Zdrowia. Moje pasje to działalność w klubach sportowych (jestem założycielem dwóch klubów siatkarskich) Organizowałem wiele rekonstrukcji historycznych z epoki Księstwa Warszawskiego oraz z września 1939. Napisałem szereg artykułów o tematyce historycznej. Jestem jednym z inicjatorów powstania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Czytaj więcej