Opublikowane na Arkadiusz Czartoryski Poseł na Sejm RP (http://czartoryski.pl/)

Arkadiusz i Hanna Czartoryscy czytali poezję ks. Twardowskiego dzieciom z SOS-W

Adres źródła: http://czartoryski.pl/aktualnosci-2/arkadiusz-i-hanna-czartoryscy-czytali-poezje-ks-twardowskiego-dzieciom-z-sos-w/rry