Opublikowane na Arkadiusz Czartoryski Poseł na Sejm RP (http://czartoryski.pl/)

Wystąpienia w sejmie RP

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu RP


Oświadczenia poselskie


Pytania w sprawach bieżących


Konferencje prasowe


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej


Komisja Kultury i Środków Przekazu


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny


Komisja Skarbu Państwa


Komisja do Spraw Unii Europejskiej


Komisja Spraw Zagranicznych


Komisja Finansów Publicznych


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych


Komisja Zdrowia


Adres źródła: http://czartoryski.pl/okreg-wyborczy/wystapienia-w-sejmie-rp-vii