Opublikowane na Arkadiusz Czartoryski Poseł na Sejm RP (http://czartoryski.pl/)

Biografia

Biografia


O sobie...

Jestem Posłem na Sejm RP, mam 54 lata, od początku mojego życia jestem związany z Ostrołęką. Tu się urodziłem, dorastałem, ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema. W 1990 roku zostałem absolwentem wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po studiach humanistycznych, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wróciłem do Ostrołęki i założyłem rodzinę. Moją dumą i radością są żona Hania, córka Natalia, syn Aleksander. W latach 1998 – 2002 pełniłem funkcję Prezydenta Ostrołęki. Było to niezwykłe wyzwanie ale i ważne doświadczenie. Jestem przekonany, że w tym okresie udało się dokonać w mieście wielu pozytywnych zmian i zrealizować ważne inwestycje. Dziś z radością patrzę na młodzież ćwiczącą w zbudowanych halach sportowych, i nowym Ostrołęckim Centrum Kultury.
W latach 2004 – 2005 pełniłem funkcję wicemarszałka Województwa Mazowieckiego co pozwoliło mi dobrze poznać specyfikę i złożoność potrzeb całego regionu. Dzięki zaufaniu wyborców zostałem Posłem na Sejm RP wybranym z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2006 zostałem Sekretarzem Stanu MSWiA w Rządzie PiS. Posłem na Sejm RP jestem nieprzerwanie od 2005 roku aż do chwili obecnej. W Sejmie pracowałem w komisjach do Spraw Unii Europejskiej, Kontroli Państwowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Zdrowia. Moje pasje to działalność w klubach sportowych (jestem założycielem dwóch klubów siatkarskich) Organizowałem wiele rekonstrukcji historycznych z epoki Księstwa Warszawskiego oraz z września 1939. Napisałem szereg artykułów o tematyce historycznej. Jestem jednym z inicjatorów powstania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Wykształcenie

1991 Magister historii (z przygotowaniem pedagogicznym) Katolicki Uniwersytet Lubelski
2000 Akademia Obrony Narodowej, Wyższy Kurs Obronny

Doświadczenie zawodowe

1992-1997 nauczyciel historii, religii, wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrołęce, Katolickim Liceum Pokój i Dobro w Ostrołęce oraz Liceum Ogólnokształcącym im. gen. J. Bema w Ostrołęce
1997-1998 Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce 1998-2002 Prezydent Miasta Ostrołęki
2003-2004 Dyrektor Biura Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2004-2005 Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
2005-2006 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
2005-2007 Poseł na Sejm RP V kadencji
od 2007 Poseł na Sejm VI RP kadencji - Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej

od 2011 Poseł na Sejm RP VII kadencji
od 2015 Poseł na Sejm RP VIII kadencji- Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
od 2019  Poseł na Sejm RP IX kadencji
Działalność społeczna

2000-2003 Członek Zarządu Siatkarskiego Klubu Sportowego NET Ostrołęka
1998-2002 Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół V Pułku Ułanów Zasławskich 2003-2006 Członek Zespołu Tańca Ludowego Ostrołęka
2003-2006 Członek Stowarzyszenia Legii Nadwiślańskiej
2004-2006 Członek Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej
od 2007 Prezes Ostrołęckiego Towarzystwa Piłki Siatkowej NIKE Ostrołęka

Wyróżnienia i odznaczenia

2001 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, brązowy, srebrny i złoty medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
2001 Minister Obrony Narodowej, brązowy, srebrny i złoty medal Za Zasługi dla Obronności Kraju
2002 Odznaka pułkowa V Pułku Ułanów Zasławskich
2002 Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, srebrna odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
2003 Prezydent Republiki Węgierskiej, Krzyż Rycerski orderu Republiki Węgierskiej

Adres źródła: http://czartoryski.pl/biografia