Wystąpienia w sejmie RP

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu RP


Oświadczenia poselskie


Pytania w sprawach bieżących


Konferencje prasowe


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej


Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej


Komisja Kultury i Środków Przekazu


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny


Komisja Skarbu Państwa


Komisja do Spraw Unii Europejskiej


Komisja Spraw Zagranicznych


Komisja Finansów Publicznych


Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych


Komisja Zdrowia