Aktualności

12/06/2014

Błaszczak: Wybudowanie nowych bloków energetycznych 
w Ostrołęcejest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne w północno – wschodniej Polsce

 

W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce miało miejsce specjalne wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Został poruszony również temat budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce.

W wyniku zabiegów parlamentarzystów z Ostrołęki Posła Arkadiusza Czartoryskiego, oraz Senatora Roberta Mamątowa odbyła się konferencja podczas której PiS przedstawił podjęte stanowisko w sprawie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, a także bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

11/06/2014
Klub Parlamentarny Prawo i SprawiedliwośćOstrołęka, 11 czerwca 2014 r.

 

DEKLARACJA OSTROŁĘCKA

 

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
w sprawie polityki energetycznej w Polsce
podjęte na posiedzeniu wyjazdowym w Ostrołęce 11 czerwca 2014 r.

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość:

 

-          przyjmując za pewne, że bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię będzie przez dziesięciolecia warunkiem suwerennego bytu Polski;

-         wiedząc, że dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest warunkiem zapewnienia rozwoju naszego państwa i jego bezpieczeństwa energetycznego;

-         potwierdzając, że polskie zasoby surowców energetycznych muszą stanowić podstawę dla produkcji energii w naszym kraju;

-         doceniając potencjalne bogactwo Polski w postaci złóż łupkowych gazu ziemnego;

-          zdając sobie sprawę z dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa węglowego na Śląsku;

-          uwzględniając konieczność odnowienia polskich elektrowni i energetycznych sieci przesyłowych;

-          biorąc pod uwagę nieuznającą szczególnych uwarunkowań polskiej gospodarki politykę klimatyczną UE;

-          przyjmując, że niezbędnym warunkiem wstępnym dla wzajemnej pomocy krajów europejskich w przypadku zakłócenia dostaw gazu ziemnego i energii są liczne, zróżnicowane co do kierunków, połączenia polskich sieci przesyłowych z sąsiadami;

-         dostrzegając konieczność skupienia koordynacji i decyzji rządu dotyczących zaopatrzenia w energię w jednym resorcie;

-          potępiając rząd PO-PSL za wycofanie się z odpowiedzialności za polską politykę gospodarczą;

-          dostrzegając siedem lat destrukcyjnej bierności rządu PO-PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że będzie działał na rzecz:

 

-         rozbudowy rozpoczętego przez rząd PiS gazoportu w Świnoujściu do zdolności przeładunkowej 7,5 mld m. sześć., a w dalszej przyszłości rozważenia budowy drugiego gazoportu w okolicach Gdańska;

-          połączenia Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe;

-          przyspieszenia wydobycia krajowego gazu, w tym ze złóż łupkowych;

-          wzmocnienia krajowych rafinerii poprzez dostęp do światowych złóż ropy naftowej i rozbudowę krajowej logistyki paliwowej;

-         rozbudowy i budowy podziemnych magazynów na paliwa i gaz ziemny;

-  renegocjacji z UE pakietu energetyczno-klimatycznego, niedopuszczenia do zaostrzania ograniczeń emisji CO2 do roku 2030 oraz rezygnacji z innych przepisów, które dyskryminują polski węgiel w Unii Europejskiej. W razie podjęcia w UE, mimo polskiego sprzeciwu, decyzji niezgodnych z powyższymi celami uważamy, że Polska będzie zmuszona do praktycznego bojkotu tych decyzji, nawet jeśli byłoby to zagrożone sankcjami wobec Państwa Polskiego. Zasadniczy i bezalternatywny sprzeciw Polski w tej sprawie jest konieczny dla obrony fundamentów naszej gospodarki i bezpieczeństwa naszego kraju;

-  dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Nie oznacza to w żadnym wypadku rezygnacji z węgla, jako podstawowego, własnego źródła energii. Decyzja o budowie elektrowni atomowej poprzedzona będzie konsultacjami społecznymi, eksperckimi i będzie brała pod uwagę względy bezpieczeństwa państwa;

-          uzdrowienia polskiego górnictwa węgla kamiennego, dokończenia budowy realizowanych bloków węglowych w Polsce i powrotu do budowy nowej elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce;

-          zapewnienia ochrony strategicznych złóż kopalin energetycznych w Polsce;

-         przyspieszenia budowy linii elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów poprzez uchwalenie ustawy o inwestycjach liniowych;

-          rozwoju produkcji energii w mikroinstalacjach i wspierania rozproszonej energetyki prosumenckiej;

-          promowania takich odnawialnych źródeł energii, które są ekonomicznie, infrastrukturalnie i klimatycznie uzasadnione w Polsce;

-          zwiększania efektywności energetycznej. Oszczędzanie energii jest także kluczem do bezpieczeństwa;

-          utrzymania przez Skarb Państwa większościowych udziałów w spółkach energetycznych;

-     -  ustanowienia w Europie międzyrządowego mechanizmu reagowania i pomocy na wypadek zakłócenia dostaw surowców lub energii do któregokolwiek kraju. Taki mechanizm musi być komplementarny z dotychczas podjętymi w UE inicjatywami i decyzjami.

 

Utworzymy Ministerstwo ds. Energii, w którym znajdą się rozproszone w tej chwili po różnych resortach elementy administracji rządowej, odpowiedzialne za kwestie energetyczne i surowców energetycznych.