Aktualności

21/05/2015

Dziś na targowisku miejskim przy ulicy Zawadzkiego poseł Arkadiusz Czartoryski rozdając materiały promocyjne wspierał przed II turą wyborów kandydata na prezydenta Polski, Andrzeja Dudę. Do rąk mieszkańców Ostrołęki i powiatu trafiło kilka tysięcy gazet a zainteresowanie kandydatem przerosło chyba nawet oczekiwania samych działaczy.

 

Poseł Czartoryski wraz z dwójką lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, Robertem Serejko i Krzysztofem Czartoryskim rozdawali dziś przed wejściem na miejskie targowisko przy ulicy Zawadzkiego gazety promujące Andrzeja Dudę, kandydata PiS na prezydenta RP. Odwiedzający rynek w przeważającej większości ochoczo przyjmowali ulotki, zapewniając jednocześnie o poparciu dla Dudy w II turze prezydenckich wyborów.
  fot. eOstrołęka.pl

21/05/2015
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli lokalnych mediówposeł Arkadiusz Czartoryski podsumował ostrołęcką kampanię kandydata na prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Konferencja odbyła się dziś w biurze poselskim Arkadiusza Czartoryskiego. Poseł podsumował dotychczasowe działania kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta RP w kampanii, przypomniał zawarte w programie wyborczym postulaty i obietnice przywrócenia do realizacji wstrzymanej w 2012 roku inwestycji budowy nowej elektrowni w Ostrołęce oraz opowiedział o innych związanych z regionem kurpiowskim działaniach prowadzonych przez Andrzeja Dudę.
fot. eOstrołęka.pl
23/07/2014

Ruch Narodowy nie dostrzega kontekstu sytuacji

międzynarodowej Polski

 

Współpraca Zbigniewa Ziobry z Ruchem Narodowym ma niewielkie szanse na realizację celu, jakim jest odsunięcie Tuska od władzy. Poza tym wokół RN istnieje dużo bardzo poważnych kontrowersji.

FRONDA.PL: Zbigniew Ziobro powiedział, że toczą się rozmowy między Solidarną Polską a Ruchem Narodowym w sprawie wspólnej listy wyborczej. Ma mieć w tym udział także o. Tadeusz Rydzyk.

Arkadiusz Czartoryski: Jestem dość sceptyczny co do rzeczywistego udziału w takich rozmowach o. Tadeusza Rydzyka. Jeżeli chodzi o zasadność podobnych działań, to trzeba zauważyć, że współpraca dwóch organizacji mających dziś ok. 1 proc. poparcia wcale nie musi przynieść podwojenia tego wyniku. Po drugie, Ruch Narodowy to partia, która buduje swój byt polityczny w kontestacji do pozostałych środowisk prawicowych – a w szczególności do Prawa i Sprawiedliwości. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego Narodowcy wrzucają do jednego worka PiS, PO, SLD i Ruch Palikota? To próba pokazania, że tylko my jesteśmy piękni i wspaniali, a cała reszta jest umoczona w patologie III RP. Tymczasem zarówno ja sam jak i przytłaczająca większość – jeżeli nie wszyscy – moich kolegów i koleżanek z PiS jest bardzo krytycznie ustosunkowana do wyników Okrągłego Stołu i tego, co umówiono w Magdalence. Negatywnie oceniamy bezsensowną trwałość umów dotyczących spółek nomenklaturowych czy tego, co się stało z mediami.

Ponadto dochodzą do nas bardzo niepokojące informacje na temat tego, jak przygotowywano ostatni Marsz Niepodległości, na przykład jak szkolono straż tego Marszu. Ta inicjatywa była na początku wielkim ruchem w większości młodych patriotów, a została politycznie zawłaszczona przez Ruch Narodowy.

Dlatego obawiam się, że współpraca Zbigniewa Ziobry z Narodowcami może po prostu utrwalić podziały na prawicy. Jeżeli za cel obieramy odsunięcie od władzy ekipy Donalda Tuska, to powstaje pytanie, czy Solidarna Polska i Ruch Narodowy mogą go zrealizować?

24/06/2014

Arkadiusz Czartoryski o „aferze taśmowej”

 

 

Ujawnione przez tygodnik „Wprost” nagrania rozmów polskich polityków doprowadziło do wybuchu tzw. ,,afery taśmowej’’. Szerzej na ten temat poseł PiS Arkadiusz Czartoryski.

Co Pan sądzi o propozycji utworzenia rządu technicznego?

Naszym zdaniem okres, w którym mielibyśmy rozwiązać Sejm i pozostawić rząd Donalda Tuska byłby czasem rządu poza kontrolą. Jednak parlament jest instytucją demokratycznego państwa sprawującym kontrole nad rządem. W sytuacji, w której rozwiązujemy parlament i pozostawiamy winny afery taśmowej rząd na kilka miesięcy jest sytuacją absurdalną.

Proszę zauważyć jakie były treści nagrań. Rządzący politycy byli gotowi do łamania prawa, aby tylko utrzymać się u władzy i nie oddać jej opozycji.

Naszym pomysłem na rozwiązanie sytuacji jest najpierw odwołanie rządu premiera Donalda Tuska i powołanie na bardzo krótko rządu technicznego, najlepiej z premierem, który nie wziąłby udziału w kampanii wyborczej. Rząd ten byłby rządem zgody całego środowiska opozycji.

Potem dopiero można byłoby przeprowadzić wybory. Oczywiście przy pewnych korektach ordynacji wyborczej, aby poprawić przejrzystość i uczciwość wyborów.

12/06/2014

Błaszczak: Wybudowanie nowych bloków energetycznych 
w Ostrołęcejest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne w północno – wschodniej Polsce

 

W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce miało miejsce specjalne wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Został poruszony również temat budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce.

W wyniku zabiegów parlamentarzystów z Ostrołęki Posła Arkadiusza Czartoryskiego, oraz Senatora Roberta Mamątowa odbyła się konferencja podczas której PiS przedstawił podjęte stanowisko w sprawie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, a także bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

11/06/2014
Klub Parlamentarny Prawo i SprawiedliwośćOstrołęka, 11 czerwca 2014 r.

 

DEKLARACJA OSTROŁĘCKA

 

Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
w sprawie polityki energetycznej w Polsce
podjęte na posiedzeniu wyjazdowym w Ostrołęce 11 czerwca 2014 r.

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość:

 

-          przyjmując za pewne, że bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię będzie przez dziesięciolecia warunkiem suwerennego bytu Polski;

-         wiedząc, że dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest warunkiem zapewnienia rozwoju naszego państwa i jego bezpieczeństwa energetycznego;

-         potwierdzając, że polskie zasoby surowców energetycznych muszą stanowić podstawę dla produkcji energii w naszym kraju;

-         doceniając potencjalne bogactwo Polski w postaci złóż łupkowych gazu ziemnego;

-          zdając sobie sprawę z dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa węglowego na Śląsku;

-          uwzględniając konieczność odnowienia polskich elektrowni i energetycznych sieci przesyłowych;

-          biorąc pod uwagę nieuznającą szczególnych uwarunkowań polskiej gospodarki politykę klimatyczną UE;

-          przyjmując, że niezbędnym warunkiem wstępnym dla wzajemnej pomocy krajów europejskich w przypadku zakłócenia dostaw gazu ziemnego i energii są liczne, zróżnicowane co do kierunków, połączenia polskich sieci przesyłowych z sąsiadami;

-         dostrzegając konieczność skupienia koordynacji i decyzji rządu dotyczących zaopatrzenia w energię w jednym resorcie;

-          potępiając rząd PO-PSL za wycofanie się z odpowiedzialności za polską politykę gospodarczą;

-          dostrzegając siedem lat destrukcyjnej bierności rządu PO-PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele

 

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że będzie działał na rzecz:

 

-         rozbudowy rozpoczętego przez rząd PiS gazoportu w Świnoujściu do zdolności przeładunkowej 7,5 mld m. sześć., a w dalszej przyszłości rozważenia budowy drugiego gazoportu w okolicach Gdańska;

-          połączenia Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe;

-          przyspieszenia wydobycia krajowego gazu, w tym ze złóż łupkowych;

-          wzmocnienia krajowych rafinerii poprzez dostęp do światowych złóż ropy naftowej i rozbudowę krajowej logistyki paliwowej;

-         rozbudowy i budowy podziemnych magazynów na paliwa i gaz ziemny;

-  renegocjacji z UE pakietu energetyczno-klimatycznego, niedopuszczenia do zaostrzania ograniczeń emisji CO2 do roku 2030 oraz rezygnacji z innych przepisów, które dyskryminują polski węgiel w Unii Europejskiej. W razie podjęcia w UE, mimo polskiego sprzeciwu, decyzji niezgodnych z powyższymi celami uważamy, że Polska będzie zmuszona do praktycznego bojkotu tych decyzji, nawet jeśli byłoby to zagrożone sankcjami wobec Państwa Polskiego. Zasadniczy i bezalternatywny sprzeciw Polski w tej sprawie jest konieczny dla obrony fundamentów naszej gospodarki i bezpieczeństwa naszego kraju;

-  dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Nie oznacza to w żadnym wypadku rezygnacji z węgla, jako podstawowego, własnego źródła energii. Decyzja o budowie elektrowni atomowej poprzedzona będzie konsultacjami społecznymi, eksperckimi i będzie brała pod uwagę względy bezpieczeństwa państwa;

-          uzdrowienia polskiego górnictwa węgla kamiennego, dokończenia budowy realizowanych bloków węglowych w Polsce i powrotu do budowy nowej elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce;

-          zapewnienia ochrony strategicznych złóż kopalin energetycznych w Polsce;

-         przyspieszenia budowy linii elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów poprzez uchwalenie ustawy o inwestycjach liniowych;

-          rozwoju produkcji energii w mikroinstalacjach i wspierania rozproszonej energetyki prosumenckiej;

-          promowania takich odnawialnych źródeł energii, które są ekonomicznie, infrastrukturalnie i klimatycznie uzasadnione w Polsce;

-          zwiększania efektywności energetycznej. Oszczędzanie energii jest także kluczem do bezpieczeństwa;

-          utrzymania przez Skarb Państwa większościowych udziałów w spółkach energetycznych;

-     -  ustanowienia w Europie międzyrządowego mechanizmu reagowania i pomocy na wypadek zakłócenia dostaw surowców lub energii do któregokolwiek kraju. Taki mechanizm musi być komplementarny z dotychczas podjętymi w UE inicjatywami i decyzjami.

 

Utworzymy Ministerstwo ds. Energii, w którym znajdą się rozproszone w tej chwili po różnych resortach elementy administracji rządowej, odpowiedzialne za kwestie energetyczne i surowców energetycznych.