Wywiad

Dodano dnia 12.06.2014, 14:36

Błaszczak: Wybudowanie nowych bloków energetycznych 
w Ostrołęcejest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne w północno – wschodniej Polsce


 


W Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce miało miejsce specjalne wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Został poruszony również temat budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce.


W wyniku zabiegów parlamentarzystów z Ostrołęki Posła Arkadiusza Czartoryskiego, oraz Senatora Roberta Mamątowa odbyła się konferencja podczas której PiS przedstawił podjęte stanowisko w sprawie budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, a także bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

W Ostrołęce konieczne jest wybudowanie nowej, węglowej elektrowni

PiS traktuje budowę nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce, jako inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego północno – wschodniej Polski. W okresie rządów PiS w 2007 roku została podjęta decyzja, na mocy której do roku 2015 miała być wybudowana Elektrownia Ostrołęka „C” o mocy 1000 MW. – Z niezrozumiałych dla nas powodów budowa elektrowni w Ostrołęce, pomimo poniesienia przez państwo polskie wielomilionowych nakładów, została w 2012 roku zatrzymana przez PO – podkreślił podczas konferencji poseł Piotr Naimski, zastępca przewodniczącego Podkomisji Stałej do Spraw Energetyki.

Elektrownia Ostrołęka „B” o mocy 647 MW z trzema blokami, działająca od 40 lat jest jedyną w Polsce północno – wschodniej elektrownią systemową zapewniającą bezpieczne prowadzenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. – Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tego regionu bez konieczności importu energii elektrycznej w przyszłości, konieczne jest wybudowanie w Ostrołęce nowych bloków energetycznych. Niestety, w 2012 roku zarząd Energa za zgodą rządu PO –PSL zatrzymał dobrze rozpoczętą inwestycję budowy nowej, węglowej elektrowni w Ostrołęce. Zwracamy uwagę na szereg niedoskonałości w rządach tych partii, które dotyczą zgubnego wydawania pieniędzy publicznych, pogłębiania kryzysu, jeśli chodzi o wydobycie węgla, a także w coraz większym stopniu uzależniania od dostarczania surowców energetycznych z Rosji – zaznaczył Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS.

- Budowa nowej, węglowej elektrowni w Ostrołęce powinna być traktowana przez rząd Tuska jako inwestycja kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce – stwierdził Naimski.

Ponadto, w stanowisku PiS, podjętym na posiedzeniu wyjazdowym w Ostrołęce czytamy: „PiS wzywa rząd Tuska do niezwłocznego zrewidowania planów inwestycyjnych grupy Energa i rozpoczęcia jeszcze w 2014 roku nowego, węglowego bloku energetycznego o mocy 1000 MW w Ostrołęce”.

Program energetyczny PiS

Klub Parlamentarny PiS zadeklarował, że będzie działał na rzecz rozbudowy przez rząd PiS m.in.: gazoportu w Świnoujściu, a w dalszej przyszłości rozważenia budowy drugiego gazoportu w okolicach Gdańska; połączenia Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe; przyspieszenia wydobycia krajowego gazu, w tym ze złóż łupkowych; wzmocnienia krajowych rafinerii poprzez dostęp do światowych złóż ropy naftowej; rozbudowy i budowy podziemnych magazynów na paliwa i gaz ziemny; renegocjacji z UE pakietu energetyczno – klimatycznego; dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, co nie oznacza rezygnacji z węgla, jako własnego źródła energii; uzdrowienia polskiego górnictwa węgla kamiennego; zapewnienia ochrony strategicznych złóż kopalin energetycznych w Polsce; przyspieszenia budowy linii elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów; rozwoju produkcji energii w mikroinastalacjach; promowania odnawialnych źródeł energii, które są ekonomiczne w Polsce; zwiększenia efektywności energetycznej; utrzymania przez Skarb Państwa większościowych udziałów w spółkach energetycznych; ustanowienia w Europie międzyrządowego mechanizmu reagowania i pomocy na wypadek zakłócenia dostaw surowców lub energii do któregokolwiek kraju.

Ponadto PiS będzie dążył do utworzenia Ministerstwa ds. Energii, w którym znajdą się rozproszone w tej chwili po różnych resortach elementy administracji rządowej, odpowiedzialne za kwestie energetyczne i surowców energetycznych.

Spotkanie poprowadzili: Piotr Naimski, Mariusz Błaszczak, Janusz Kotowski oraz Arkadiusz Czartoryski.

Konferencja odbyła się w środę, 11 czerwca w WSAP w Ostrołęce.

 

   Źródło: portal internetowy epowiatostrolecki.pl