Wspólne działania miasta i powiatu na rzecz nowych rozwiązań komunikacyjnych.

Dodano dnia 30.03.2018, 12:40
Ruszają prace nad dokumentacją ostrołęckiej obwodnicy. Przeznaczenie 10 milionów złotych na ten cel zapowiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz podczas wizyty w Ostrołęce. 

Wiceminister Chodkiewicz przyjechał na zaproszenie posła Arkadiusza Czartoryskiego, prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego i starosty Stanisława Kubła, by zapoznać się z problemami komunikacyjnymi miasta i powiatu. Priorytetami samorządów jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza Ostrołękę, udrożnienie węzłów komunikacyjnych wokół miasta i spięcie sieci drogowej powiatu z krajowymi drogami wyższej kategorii. Być może rozwiązaniem będzie podłączenie do węzła drogi szybkiego ruchu Via Baltica w Śniadowie. Obecnie ministerstwo będzie pracować nad wyborem optymalnego projektu. 
Zarówno samorządy, jak i środowisko transportowców, opowiadają się za północnym wariantem obwodnicy, która pozwoliłaby też na połączenie z drogą krajową nr 53  w stronę Olsztyna.  Prace koncepcyjne i projektowe GDDKiA powinny zdaniem ministra zostać ukończone w ciągu dwóch lat. 
Marek Chodkiewicz zapowiedział też sfinansowanie z budżetu państwa ścieżki rowerowej z Ostrołęki do Kadzidła. Samorządy miasta i powiatu przygotują jedynie dokumentację dla terenów położonych w ich granicach administracyjnych. Po ich zakończeniu niezwłocznie zostanie wdrożona procedura wykonawcza, co jest kolejną dobrą informacją dla cyklistów w świetle dotychczasowych prac nad rozwojem ścieżek rowerowych w mieście i regionie. 


Źródło: http://www.ostroleka.pl/gospodarka/aktualnosci_gospodarcze/a/wspolne_dzialania_miasta_i_powiatu_na_rzecz_nowych_rozwiazan_komunikacyjnych