terazostroleka.pl: Most dla obwodnicy Ostrołęki dostał zielone światło

Dodano dnia 14.08.2019, 15:02
W związku z wnioskiem o dofinansowanie, złożonym w ramach programu „Mosty dla regionów” przez powiat ostrołęcki, minister inwestycji i rozwoju wydał pozytywną opinię co do zasadności dofinansowania z dotacji celowych budżetu państwa budowy mostu na rzece Narew waz z dojazdami. Oznacza to zielone światło dla budowy mostu w Teodorowie wraz z drogą dojazdową łączącą DK61 w miejscowości Teodorowo z DP nr2539W w Łęgu Przedmiejskim. Z tą informacją 13 sierpnia przyjechał do Ostrołęki Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Waldemar Buda zapewnił jednocześnie, że za pieniędzmi na projektowanie, będą też pieniądze na budowanie.
– To absolutnie kluczowa decyzja dla powiatu. I dominujący temat, który cały czas pojawiał się w dyskusjach z parlamentarzystami i samorządowcami z tego regionu, a więc nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie. Wniosek też został złożony właściwie, i ostatecznie – spośród 75 wniosków, wybraliśmy kilkanaście. Takie, które są najbardziej potrzebne i rozwiązują problemy lokalne. A w przypadku Ostrołęki, także ponadlokalne. Oznacza to ok 80 proc. dofinansowania kosztów budowy mostu, co szacowane jest na 61 mln zł. Ze słów Waldemara Budy wynika, że most w Teodorowie będzie miał najwyższe standardy, takie – że spokojnie będą mogły przemieszczać się nim nawet najcięższe pojazdy wojskowe. Równie wysoki standard mają mieć drogi prowadzące do mostu, stad aż 3,7 km dróg, które zostaną wybudowane przy okazji tej inwestycji. Ma to być kompleksowe rozwiązanie, które wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum Ostrołęki. Poseł Arkadiusz Czartoryski komentuje: – Dla polityka, który stara się reprezentować potrzeby lokalnej społeczności, to naprawdę wielki dzień. Bo oto ziszcza się przeprawa obwodnicowa dla miasta Ostrołęki, o co z senatorem Robertem Mamątowem walczyliśmy przez wiele, wiele lat. Wicestarosta Krzysztof Parzychowski tłumaczy: – Na razie mamy 80 proc. dofinansowania do dokumentacji technicznej. Następnym etapem, po wykonaniu dokumentacji, będzie etap realizacji, na który również będzie trzeba złożyć wniosek. I też liczymy na 80 proc. dofinansowania. Szacunkowy koszt całej inwestycji to 61 mln zł. Inwestycja będzie się składała z trzech etapów: od sierpnia 2019 roku do czerwca 2021 roku, tyle będą trwać starania o uzyskanie decyzji środowiskowej, łącznie z raportem oddziaływania na środowisko i inwentaryzacją przyrodniczą, od czerwca 2021 roku do kwietnia 2022 roku, wykonanie dokumentacji, od kwietnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku, realizacja inwestycji. Czy jest nadzieja na dofinansowanie kolejnych etapów? Wicestarosta Krzysztof Parzychowski odpowiada: – Jak się daje pieniądze na dokumentację, to nie po to by ona leżała, ale po to, żeby potem wykonać projekt, więc myślę, że dostaniemy i w dalszej części. W sumie liczymy, że dostaniemy ok. 48 mln zł. Czyli musimy dołożyć jakieś 12 mln zł. Gminy: Lelis i Rzekuń już się zadeklarowały. Mamy też głosy z innych gmin, że w jakieś części wspomogą tą inwestycję. A nawet gdyby partycypowały tylko trzy samorządy to 12 mln zł w okresie czteroletnim to nie są jakieś przerażające kwoty. Liczymy, że dołoży się też elektrownia, której bardzo zależny na tej przeprawie oraz Stora Enso, która już przy forsowaniu obwodnicy Ostrołęki, jakieś 10 lat temu, we własnym zakresie wykonała inwentaryzację przyrodniczą. Obwodnica wtedy nie doszła do skutku, ale inwentaryzacja jest i – być może, będziemy mogli z niej skorzystać, wówczas okres dwóch lat do wydania decyzji środowiskowej mógłby się skrócić.

Źródło: https://terazostroleka.pl/most-dla-obwodnicy-ostroleki-dostal-zielone-swiatlo/19065