terazostroleka.pl: Czartoryski: ten wyrok nie ma wpływu na budowę elektrowni

Dodano dnia 02.08.2019, 10:18
Sąd stwierdził nieważność uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei w sprawie przystąpienia do budowy elektrowni Ostrołęka C. Spółka upubliczniła tą informację 1 sierpnia.
Poseł Arkadiusz Czartoryski, który jest wielkim zwolennikiem rozbudowy ostrołęckiej elektrowni, uspokaja: – Wyrok pozostaje bez wpływu na prawomocne pozwolenie na budowę i nie stanowi żadnego zagrożenia dla inwestycji. Budowa elektrowni przebiega bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.
W raporcie spółki ENEA czytamy:
„W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2018 w sprawie wniesienia przez akcjonariusza Fundację „CLIENTEARTH Prawnicy dla ziemi” z siedzibą w Warszawie pozwu o stwierdzenie nieważności lub ewentualnie ustalenie nieistnienia lub ewentualnie o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do Etapu Budowy w ramach projektu Ostrołęka C („Uchwała”), Zarząd ENEA S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 r. powziął informację o ogłoszeniu w tym samym dniu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu („Sąd Okręgowy”) wyroku w ww. sprawie. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo w zakresie roszczenia głównego (o stwierdzenie nieważności Uchwały) i stwierdził nieważność Uchwały. Wyrok Sądu Okręgowego jest nieprawomocny. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].” Wyrok ten jest związany jedynie z wewnętrznymi uregulowaniami spółki ENEA – podkreśla poseł Arkadiusz Czartoryski.

https://terazostroleka.pl/czartoryski-ten-wyrok-nie-ma-wplywu-na-budowe-elektrowni/17891