Deklaracja Ostrołęcka

Dodano dnia 11.06.2014, 14:40
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Ostrołęka, 11 czerwca 2014 r.


 


DEKLARACJA OSTROŁĘCKA


 


Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

w sprawie polityki energetycznej w Polsce

podjęte na posiedzeniu wyjazdowym w Ostrołęce 11 czerwca 2014 r.

 


Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość:


 


-          przyjmując za pewne, że bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię będzie przez dziesięciolecia warunkiem suwerennego bytu Polski;


-         wiedząc, że dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest warunkiem zapewnienia rozwoju naszego państwa i jego bezpieczeństwa energetycznego;


-         potwierdzając, że polskie zasoby surowców energetycznych muszą stanowić podstawę dla produkcji energii w naszym kraju;


-         doceniając potencjalne bogactwo Polski w postaci złóż łupkowych gazu ziemnego;


-          zdając sobie sprawę z dramatycznej sytuacji polskiego górnictwa węglowego na Śląsku;


-          uwzględniając konieczność odnowienia polskich elektrowni i energetycznych sieci przesyłowych;


-          biorąc pod uwagę nieuznającą szczególnych uwarunkowań polskiej gospodarki politykę klimatyczną UE;


-          przyjmując, że niezbędnym warunkiem wstępnym dla wzajemnej pomocy krajów europejskich w przypadku zakłócenia dostaw gazu ziemnego i energii są liczne, zróżnicowane co do kierunków, połączenia polskich sieci przesyłowych z sąsiadami;


-         dostrzegając konieczność skupienia koordynacji i decyzji rządu dotyczących zaopatrzenia w energię w jednym resorcie;


-          potępiając rząd PO-PSL za wycofanie się z odpowiedzialności za polską politykę gospodarczą;


-          dostrzegając siedem lat destrukcyjnej bierności rządu PO-PSL z premierem Donaldem Tuskiem na czele


 


Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że będzie działał na rzecz:


 


-         rozbudowy rozpoczętego przez rząd PiS gazoportu w Świnoujściu do zdolności przeładunkowej 7,5 mld m. sześć., a w dalszej przyszłości rozważenia budowy drugiego gazoportu w okolicach Gdańska;


-          połączenia Polski i Danii gazociągiem Baltic Pipe;


-          przyspieszenia wydobycia krajowego gazu, w tym ze złóż łupkowych;


-          wzmocnienia krajowych rafinerii poprzez dostęp do światowych złóż ropy naftowej i rozbudowę krajowej logistyki paliwowej;


-         rozbudowy i budowy podziemnych magazynów na paliwa i gaz ziemny;


-  renegocjacji z UE pakietu energetyczno-klimatycznego, niedopuszczenia do zaostrzania ograniczeń emisji CO2 do roku 2030 oraz rezygnacji z innych przepisów, które dyskryminują polski węgiel w Unii Europejskiej. W razie podjęcia w UE, mimo polskiego sprzeciwu, decyzji niezgodnych z powyższymi celami uważamy, że Polska będzie zmuszona do praktycznego bojkotu tych decyzji, nawet jeśli byłoby to zagrożone sankcjami wobec Państwa Polskiego. Zasadniczy i bezalternatywny sprzeciw Polski w tej sprawie jest konieczny dla obrony fundamentów naszej gospodarki i bezpieczeństwa naszego kraju;


-  dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Nie oznacza to w żadnym wypadku rezygnacji z węgla, jako podstawowego, własnego źródła energii. Decyzja o budowie elektrowni atomowej poprzedzona będzie konsultacjami społecznymi, eksperckimi i będzie brała pod uwagę względy bezpieczeństwa państwa;


-          uzdrowienia polskiego górnictwa węgla kamiennego, dokończenia budowy realizowanych bloków węglowych w Polsce i powrotu do budowy nowej elektrowni na węgiel kamienny w Ostrołęce;


-          zapewnienia ochrony strategicznych złóż kopalin energetycznych w Polsce;


-         przyspieszenia budowy linii elektroenergetycznych, gazociągów i ropociągów poprzez uchwalenie ustawy o inwestycjach liniowych;


-          rozwoju produkcji energii w mikroinstalacjach i wspierania rozproszonej energetyki prosumenckiej;


-          promowania takich odnawialnych źródeł energii, które są ekonomicznie, infrastrukturalnie i klimatycznie uzasadnione w Polsce;


-          zwiększania efektywności energetycznej. Oszczędzanie energii jest także kluczem do bezpieczeństwa;


-          utrzymania przez Skarb Państwa większościowych udziałów w spółkach energetycznych;


-     -  ustanowienia w Europie międzyrządowego mechanizmu reagowania i pomocy na wypadek zakłócenia dostaw surowców lub energii do któregokolwiek kraju. Taki mechanizm musi być komplementarny z dotychczas podjętymi w UE inicjatywami i decyzjami.


 


Utworzymy Ministerstwo ds. Energii, w którym znajdą się rozproszone w tej chwili po różnych resortach elementy administracji rządowej, odpowiedzialne za kwestie energetyczne i surowców energetycznych.